Мариничівський НВК

Наше опитування

Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 151

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Скидан Наталія Миколаївна

З досвіду роботи вчителя зарубіжної літератури

 

 В Законі України «Про освіту» наголошується, що «освіта в Україні ґрунтується на засадах гуманізму, демократії, національної свідомості».

З метою здійснення гуманізації навчально-виховного процесу педагогічний колектив Мариничівського НВК «Родина» працює над проблемою: «Спільна діяльність педколективу та сім’ї з удосконалення системного розвитку знань особистості дошкільнят та учнів в умовах рівного доступу до якісної освіти з метою підвищення рівня їх вихованості та навчальних досягнень». Реалізація даної проблеми вимагає від кожного вчителя на кожному уроці віднайти глибокі моральні стержні, побачити в кожному учневі яскраву, неповторну особистість.                            

Переконана, що життєдайним джерелом, яке сприяє становленню особистості сучасного українського шко­ляра та залученню його до найвищих досягнень мистецтва слова як окре­мих народів світу, так і всього людства, національних та загальнолюдських духов­них цінностей, безперечно, є уроки світової літератури - сходи­нки до пізнання духовної скарбниці людства. Адже розкриваючи духо­вне, література відкриває вічне, невмируще, на чому тримається земна цивіліза­ція: демократію, любов до батьківщини, громадянськість, совість, честь, дружбу, взаєморозуміння між людьми, а значить, глибоку мора­льність - базовий компонент духовного світу особисто­сті.

Видатний український педагог-гуманіст В.О. Сухомлинський відзначав: «Мис­тецтво виховання учнів полягає в тому, щоб кожний педагог став для своїх вихованців світочем моральності, духовного багатства». Мені, як вчителю, імпонує  і вислів Песталоцці «Фізична краса не постійна, моральна – відносна, духовна краса – вічна».

Взяв­ши за основу  досягнення видатних педагогів з питань здійснення гуманіс­тичного та морально-етичного виховання – Я. Коменського, Песта­лоцці, Ж. Ж. Руссо, К. Ушинського,  В. Сухомлинського, Ш. Амонашвілі, опану­вавши методичні рекомендації сучасних українських вчених Д. Затонсь­кого, Ю.Ковбасенка, Є. Волощук, досвіди вчителів-методистів Полтавської гімназії №33 Л.А.Чередник та Вашківецького ЗНЗ І-ІІІ ступенів Л.О. Шенгери з проблеми «Формування морально-етичних цінностей під час викладання світової літератури», обрала продиктовану життям проблему «Формування духовного світу, морально-етичних цінностей та інтелектуального потенціалу учнів шля­хом гуманізації навчання».

  Суть педагогічної діяльності вбачаю в тому, щоб утверджувати віру в духовну силу і покликання свого народу; расову, етнічну, соціальну, гендерну, релігійну, індивідуальну толерантність;   планетарну свідомість - повагу до цивілізацій, розуміння світу як  єдності різноманітностей;   повагу до прав і національної незалежності великих і малих народів;  культуру міжетнічного спілкування; усвідомлення учнем своєї ролі в суспільстві та його  здатність не сприймати культу сили й переваги матеріальних цінностей над духовними;   потребу особистості в читанні літературних творів, здатність   насолоджуватися мистецтвом слова, «привласнювати» духовний  потенціал художніх творів, реалізувати його у власному житті (додаток 1). В  процесі роботи над художніми текстами намагаюся забезпечити функції (додаток 2): філософсько-культурологічну; етико-гуманістичну, гуманітарно-планетарну; рефлексивно-виховну; особистісно-розвивальну. Враховуючи індивідуальні та вікові особливості учнів, надаю перевагу диференційованому підходу до навчання, де можливо – проблемно-пошуковим та дослідницьким методам. Уроки світової літератури  ча­сто завершую такими завданнями: скласти «Лист вдячного читача», сформулювати запитання ав­тору, поради літературному герою, запропонувати  інший можливий  фінал твору, створити   ілюстрації; підготувати інсценізацію уривку твору тощо (додаток 3). 

Педагог-гуманіст, академік Ш.О. Амонашвілі, щедро ділячись набутим досвідом наголошує,  що потрібно «…нести дітям не голі знання, а вчити світлом душі. Якщо дитяча душа не облагороджується, знання – небезпечні. Це те саме, що шабля в руках божевільної людини».

Урок літератури  допомагає не тільки образно сприймати світ, розвивати розумові, пізнавальні та творчі здібності, але й стимулює уяву, фантазію учнів. Тому намагаюсь структурувати  його за «Алгоритмом роботи над текстом твору» (додаток 4).

Прагну, щоб кожен урок мав глибокий внутрішній зміст, адже, за твердженням французького новеліста  Гі де Мопассана, художній твір повинен читача розрадити, втішити; дати помріяти, розжалобити, дати можли­вість здригнутися, поплакати; дати привід до роздумів. А тому використовую такі форми роботи з текстом твору: створення квітки духовного світу героя чи героїні (на пелюстках учні пи­шуть назви почуттів, що притаманні героям); відшукування «золотих  правил»; доповнення  висловами рукописної книжечки «Крила мудрості»; визначення ключових слів  твору крізь призму гуманності (додаток 5).

Власний досвід підтверджує, що на фактах біографії митців слова можна і потрі­бно виховувати учнів. Так, знайомлячи п’ятикласників з біографічними відомостями про шотландського поета Р. Бернса, підкреслюю, що це була життєрадісна, повна сил і внутрішнього во­гню людина. Його життєвими ідеалами є  шляхетність, честь, чес­ність, глибокий розум. Акцентую увагу на значенні слова «шляхетний», знайомлю учнів з висловлюванням англійського письменника В. Скотта про Р. Бернса: «В ньому відчувалася велика скромність, простота, невимушеність – і це особливо здивувало мене, саме тому, що я багато чув про його велике обдарування… У всій його постаті відчувалися розум і сила, і тільки очі підкреслювали поетичну натуру і темперамент». Ідеали поета втілені ним у поезії «Чесна бідність». Пі­сля ознайомлення із змістом вірша підкреслюю, який великий зміст вкладено у рядки «Шляхетний дух, шляхетний ум шляхетніш цього всього». Пропоную окреслити основні параметри кодексу честі поета. Учні визначають цілісність характеру, високу людську гідність, надійність і мужність. Щоб посилити морально-етичне звучання думки твору «Будьмо чесними людьми, не біймося нікого» пропоную учням скласти опорно-сигнальну схему характеристики  образів вірша (додаток 6).

При вивченні твору Г.Х. Андерсена «Снігова королева» ставлю за мету довести учням оригінальність і поетичність, мудрість і силу фантазії казки, яка перекладена багатьма мовами світу. Лейтмотивом  цього уроку є слова «Казка кличе нас у мандри, велить бути в житті сміливими і мудрими, долати перешкоди й біди і не забувати добра світового, бо тільки цим і вимірюється наша людська сутність». В процесі роботи над казкою п’ятикласники переконуються у перемозі щирих людських стосунків над багатствами Снігової королеви. Для багатьох із них Герда із гарячим серцем стає улюбленою героїнею, з якою вони звіряють свої вчинки, потайки довіряють їй свої секрети.

При вивченні байок Езопа,  звертаю увагу шестикласників на портрет,  створений талантом іспанського художника XVII століття Дієго Вела­скеса. На ньому Езоп постав не потворним і горбатим рабом, який просту­вав шляхами легенд та оповідей, а людиною вільною, незалежною, душа якої пізнала таїну буття, сенс світобудови й ціну життя. Наголошую: «Хто сказав, що легко бути мудрецем? Кожна байка вистраждана серцем» .

На підсумковому уроці з розділу  «Героїчні пісні та балади в світовій літературі» намагаюся підвести учнів до висновку про те, вивчені твори можуть стати  своєрідним кодексом честі і для сучасників. Пропоную заповнити схему «Давньоруські билини, фольклорні, народні та літературні балади - скарбниця духовних, моральних та естетичних багатств людства» (додаток 7)

Проводячи підсумковий урок «Головні цінності життя» за твором А. де Сент-Екзюпері «Маленький принц» під девізом «Подбай про порядок на планеті», звертаю увагу восьмикласників на те, що при­рода теж має душу, мову. Ставлю собі за мету допомогти дітям зрозуміти єдність  людини і при­роди, виховувати любов до всього живого на землі. Підкреслюю, що на­стане час, коли життєвим кредом кожної людини стане любов і дружба. Учні пояснюють зміст крилатих висловів – «золотих правил моральності»: «Вода буває потрібна і серцю», «Люди завжди незадоволені тим, де живуть», «Найголовнішого очима не побачиш», «Добре, коли є друг, навіть якщо треба вмерти», «Треба шукати серцем» (додаток 8). І приходять до висновків, що людина може обійтися без багатьох речей, але вона не може обійтися без людей; дружба, любов допомагають  долати труднощі; одинак слабкіший за групу однодумців. Підкреслюю, що в казці «Маленький принц» основним є показ чистоти і мудрості світу дитини в контрасті з безглуздістю і приземленістю, бездуховністю світу дорослих. Учні приходять до висновку, що Маленький Принц – дитина, а тому саме йому відкриті важливі істини. Він живе в гармонії зі світом та з собою. Пропоную прослідкувати шлях мандрівки героя світами  у контрасті з бездуховністю світу дорослих за допомогою схеми (додаток 9).

     Під час вивчення твору  латиноамериканського письменника Г.Г. Маркеса «Стариган із крилами» проводжу паралель із сьогоденням, ставлю проблемне запитання: «Чи завітав би ангел в наше суспіль­ство?». Одинадцятикласники діляться думками, роблять висновки, що любов, милосе­рдя, співчуття до ближнього – це велике надбання людини, і до цього треба йти. (додаток  10)

При вивченні новели відомого австрійського письменника Кафки «Перевтілення», акцентую увагу учнів на його запис в щоденнику «… щасливим я був би тільки в тому випадку, якби міг привести світ до чистоти, правди та сталості». Зосереджую увагу учнів на тому, що і з безвихідних ситуацій потрібно шукати вихід. А він - у турботі про ближнього, творенні милосердя, доброті, радості від життя, співчутті.

Щоб допомогти одинадцятикласникам глибше з’ясувати морально-філософський смисл повісті «Старий і море», пропоную учням виконати роботу над схемою «Ефект «айсберга» (додаток 11). На наступному уроці з цієї теми з метою визначення складових характеру Сантьяго даю на домашнє завдання заповнити таблицю «Моє бачення образу героя» (додаток 12).

З огляду на обрану мною проблему, при зна­йомстві з художніми творами часто наголошую словами В.О. Сухомлинського: «Це твір, який увійшов у скарбницю світової літератури. Людство читатиме його вічно. Наше завдання – не тільки прочитати, а й перечиту­вати його, шукати мудрість й  красу, знаходити радість і естетичну насо­лоду».

Я глибоко переконана, що саме уроки світової літератури допомагають фор­мувати гуманістичний світогляд, гуманітарну свідомість, інтелект та тво­рчу особистість учня, яких сьогодні так не вистачає нашому глобалізованому сус­пільству.

Глибшому пізнанню творів світової літератури та духовного світу героїв сприяє позакласна робота, в рамках якої організовую проведення тижнів світової літератури. Домінуючими є різноманітні конкурси та конкурсні програми, заочні зустрічі з поетами та письменниками, виставки  кращих учнівських малюнків до художніх творів,  читацькі конференції. Звичайно, не обходиться без літературних вечорів та ранків. Зокрема, на таких заходах намагаюся розкрити питання про вивчення українсько-зарубіжних культурних зв’язків, підкреслити самобутність духовного світу різних народів, допомогти учням осягнути їхню близькість до нас. Одним із ефективних способів досягнення цієї мети є висвітлення питання «Духовний образ українських письменників».

Перевіреним часом і досвідом моєї роботи  є використання на уроках  рукописних книжечок «Крила мудрості», які ведуть самі учні, бо систематично вписують в них вислови мудреців у відповідності до теми, що вивчається. Учні проникаються глибокими настановами мудреців всіх віків.

У жодному випадку не спростовую необхідність використання новітніх комп’ютерних технологій у процесі вивчення світової літератури, так як ефективне використання комп’ютера та Інтернету  є засобом розвивального навчання літератури, яке вивільняє чимало часу вчителя та учнів для творчої роботи, стимулює інтерес школярів до художніх творів. Я вважаю, що і ці засоби допомагають формувати гуманістичний світогляд, гуманітарну свідомість, самостійність та творчу особистість учня.

Однак я твердо переконана: які б далекосяжні освітні завдання не ставила сьогодні перед собою школа, які б прогресивні новітні технології  вона  не використовувала, знання мають цінність лише тоді, коли вони допомагають людині стати гуманнішою, здобути твердий моральний грунт, а з усіх потреб своїх – найбільше відчути  пот­ребу щоденно творити добро. 

 

Додатки

 

Календар

«  Серпень 2022  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Архів записів

Друзі сайту

Путильський відділ освіти

Путильська гімназія